Cinturón Naranja

KATA
kata
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
DACHI (Posiciones)
 • Musubi dachi
 • Hachiji dachi (joi)
 • Jun tsuki no ashi
 • Gyaku tsuki no ashi
 • Shiko dachi
 • Jun no tsukomi no ashi
 • Naihanchi dachi
 • Nekoashi dachi
 • Mahanmi no nekoashi dachi
TSUKI Waza (Técnicas Puño)
 • Sonoba tsuki
 • Maete tsuki
 • Jun tsuki
 • Gyaku tsuki
UKE Waza (Técnicas Defensa)
 • Gedan barai
 • Jodan uke
 • Shuto uke
 • Soto uke
 • Uchi uke
GERI Waza (Técnicas Patada)
 • Mae geri
 • Mawashi geri
 • Yoko geri
UCHI Waza (Técnicas Ataque Indirecto)
 • Nukite
Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
 • Add to favorites
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • Yahoo! Buzz
 • LinkedIn