Cinturón Marrón

KATA
kata
 • Kushanku
 • Naihanchi
KIHON KUMITE
 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yohonme
TSUKI Waza (Técnicas Puño)
Tsuki

 • Sonoba tsuki           Sando tsuki
 • Maete tsuki             Gyaku tsuki
Dachi

 • Naihanchidachi
 • Gyaku no ashi
UKE Waza (Técnicas Defensa)
 • Jodan uke | Gedan barai | Soto uke
 • Uchi uke   | Jyuji uke      | Shuto uke

* “Jun tsuki no ashi’ salvo “Shuto uke” en “Mahanmi no nekoashi dachi”

 • (avanzando)
 • (retrocediendo)

* Dirección del  movimiento

KIHON (Técnica Básica)
Waza

 • Jun tsuki                 Kette
 • Gyaku tsuki             Kette
 • Jun no tsukomi         Kette
 • Gyaku no tsukomi    Kette
 • Tobikomi tsuki          Nagashi tsuki
 • Tobikonde Gyaku tsuki
Mawatte

 • Gedan barai
 • Jodan uke
 • Soto uke
 • Uchi uke
 • Hanmi kamae
 • Hanmi kamae
Renzaku Waza (Combinaicón Patada)
Mae Geri

 • Mae geri
 • Maeashi Mae geri
 • Suriashi Mae geri
 • Tokikonde Mae geri
 • Tenshin Mae geri
 • Tobi Mae geri
Mawashi Geri

 • Mawashi geri
 • Maeashi Mawashi
 • Suriashi Mawashi
 • Tokikonde Mawashi
 • Tenshin Mawashi
 • Tobi Mawashi
JYU KUMITE
Combate
Preguntas Teóricas
Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
 • Add to favorites
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • Yahoo! Buzz
 • LinkedIn