Cinturón Azul

KATA
kata
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
DACHI (Posiciones)
 • Musubi dachi
 • Hachiji dachi (joi)
 • Jigo tai
 • Heisoku dachi
 • Shiko dachi
 • Jun tsuki no ashi
 • Gyaku tsuki no ashi
 • Jun no tsukomi no ashi
 • Gyaku no tsukomi no ashi
 • Naihanchi dachi
 • Nekoashi dachi
 • Hanmi no nekoashi dachi
 • Mahanmi no nekoashi dachi
 • Tsumasaki dachi
 • Kokutsu dachi
Tsuki Waza (Técnicas Puño)
 • Sonoba tsuki
 • Maete tsuki
 • Jun tsuki
 • Gyaku tsuki
 • Jun no tsukomi
 • Gyaku no tsukomi
 • Tobikomi tsuki
 • Nagashi tsuki
UKE Waza (Técnicas Defensa)
 • Gedan barai
 • Jodan uke
 • Soto uke
 • Uchi uke
 • Shuto uke
 • Juji uke
 • Morote uke
 • Haishu uke
 • Hiji uke
 • Kakete uke
 • Teisho uke
GERI Waza (Técnicas Patada)
 • Mae geri
 • Mawashi geri
 • Yoko geri
 • Ushiro geri
 • Hiza geri
 • Ura mawashi geri
 • Sokuto geri
UCHI Waza (Técnicas Ataque Indirecto)
 • Nukite
 • Shuto uchi
 • Haito uchi
 • Uraken uchi
 • Empi
 • Teisho uchi
 • Tetsui
KENKYU KUMITE
Combate
Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
 • Add to favorites
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • Yahoo! Buzz
 • LinkedIn