Cinturón Azul

KATA
kata
  • Pinan Yondan
  • Pinan Godan
DACHI (Posiciones)
  • Musubi dachi
  • Hachiji dachi (joi)
  • Jigo tai
  • Heisoku dachi
  • Shiko dachi
  • Jun tsuki no ashi
  • Gyaku tsuki no ashi
  • Jun no tsukomi no ashi
  • Gyaku no tsukomi no ashi
  • Naihanchi dachi
  • Nekoashi dachi
  • Hanmi no nekoashi dachi
  • Mahanmi no nekoashi dachi
  • Tsumasaki dachi
  • Kokutsu dachi
Tsuki Waza (Técnicas Puño)
  • Sonoba tsuki
  • Maete tsuki
  • Jun tsuki
  • Gyaku tsuki
  • Jun no tsukomi
  • Gyaku no tsukomi
  • Tobikomi tsuki
  • Nagashi tsuki
UKE Waza (Técnicas Defensa)
  • Gedan barai
  • Jodan uke
  • Soto uke
  • Uchi uke
  • Shuto uke
  • Juji uke
  • Morote uke
  • Haishu uke
  • Hiji uke
  • Kakete uke
  • Teisho uke
GERI Waza (Técnicas Patada)
  • Mae geri
  • Mawashi geri
  • Yoko geri
  • Ushiro geri
  • Hiza geri
  • Ura mawashi geri
  • Sokuto geri
UCHI Waza (Técnicas Ataque Indirecto)
  • Nukite
  • Shuto uchi
  • Haito uchi
  • Uraken uchi
  • Empi
  • Teisho uchi
  • Tetsui
KENKYU KUMITE
Combate
Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
  • Add to favorites
  • Print
  • email
  • Google Bookmarks
  • Meneame
  • Yahoo! Buzz
  • LinkedIn