Cinturón Amarillo

KATA
kata
 • Kihon no Kata
 • Pinan Nidan
DACHI (Posiciones)
 • Musubi dachi
 • Naihanchi dachi
 • Jun tsuki no ashi
 • Shiko dachi
TSUKI Waza (Técnicas Puño):
 • Sonoba tsuki
 • Maete tsuki
 • Jun tsuki
UKE Wasa (Técnicas Defensa):
 • Gedan barai
 • Jodan uke
GERI Waza (Técnicas Patada):
 • Mae geri
 • Gokyū
 • Quinto Kyu
 • Cinto Amarillo
Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
 • Add to favorites
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • Yahoo! Buzz
 • LinkedIn